LM4702+LM4562+SAP15NP功放板

    LM4702+LM4562+SAP15NP发烧功放板 镀金空板块65元(尺寸166X217)
1,(编号 YY601)LM4702CTA套件350元,成品435元
用料相同,滤波电容日本化工12000U50V, LM4562直插
2,(编号 YY611)LM4702CTA套件390元,成品480元
用料相同,滤波电容改ELNA补品12000U56V,LM4562贴片
3,(编号 YY612)LM4702CTA套件420元,成品520元
用料相同,滤波电容改ELNA 18000U63V(F), LM4562直插
4,(编号 YY615)LM4702BTA套件480元, BTA成品580元
用料相同,滤波电容用日本化工金装补品10000U63V,LM4562直插

LM4702+SP15NP功放板用料清单
镀金电路空板-----1块------E-9散热片---------1 块
SAP15N/15P-------2对---- 24V继电器----------1 块
LM4702-----------1只-----200多圈微调--------2 只
LM4562-----------1只-----电容33P------------6 只
LF353------------1只-----IN4148------------10 只
LM7815/7915------1只-----稳压7.5V-----------1 只
整流桥3510-------2块-----稳压2.7V-----------2 只
2N5551-----------7只-----8P座---------------2只
IN4002-----------1只-----2A200V(RS202)------2只(排型)
电感0.1UH --------2只-----KOA 5W0.47---------4 只
4X4档拉索开关-----1只------3W68---------------1 只
ALPS16型电位器50K-1只-------3W3.3------------2 只
电解电容220U16V--- 3只-------3W4.7-----------2 只
120U35V----------- 2只-------3W21------------1 只
1000U35V---------- 2只-------3W2K----------1 只
22U35V------------ 2只-------飞利浦10U63V---3只
220U63V----------- 2只-------云母片----------5片
220U50V-----------2只--------33U10V----------1 只
3.3U25V------------2只--------1U50V-----------2 只
电容1U100V EVOX--- 2只--------0.1U100V-------6只
0.022U100V-------- 2只--------0.015U63V-------2 只
0.68U63V--------- 3只--------100P------------2 只
1/4W电阻-----------1批---------LED3MM----------2只
4702散热-----------1块---------跳线------------1段

配套
功放机箱AV239单价190元/只
变压器R牛380W双40V+双15V单价335元/只
OSEL纤维电源线1.5米成品条135元

239合并式功放(整机)台1320元+60元(平邮)
LM4702+LM4562+SAP15N/P功放板配套ELNA12000UF发烧电解电容,
ALPS电位器,拉索开关,R型变压器,纤维电源线等.

返回
版权所有:汕头市原音电子有限公司  技术支持:汕头新地商务